از اینستاگرام مهناز افشار
این تصویر یکی از شبهای تمرین خانه امنه که احسان ازم گرفت۔
روزهای اول🎭۔


یکشنبه ۲۲ اکتبر اجرای دیگری در لس آنجلس داریم۔
خواستم قبل هرچیز از تک تک شما هموطنان عزیزم در آمریکا که در این چند اجرا مارو همراهی کردید تشکر کنم۔

عشقی که شما در این چندماه در کوچه و خیابان و در اجراها به من دادید، دست نوازشی بود که بر قلب دلتنگ من کشیده شد۔ اینجا برای من شبیه به ایرانی بود که میخواهیم داشته باشیم۔
با هر دین با هر شکل و ظاهر و عقیده، آزاد و مهربان در کنار هم۔
تک تک شما پر از عشق و اصالت هستید۔

و به عنوان یک مسلمان زاده، دلم در کنار همه شما هموطنان یهودی نازنینم هم هست و معتقدم جهان روزی برای همه مردم دنیا با هر اعتقاد و باوری زیبا و پر از صلح خواهد شد و زنان و مردان و بچه ها در امنیت خواهند بود ۔💙

دوستتان دارم و به امید دیدار مجدد۔

در ویلشر ایبل تیاتر
لس انجاس
The love all of you gave me in these few months everywhere in the street and the performances was a caress that touched my heart. For me, this place was similar to Iran which we want to have. With every religion, with every shape, appearance, and opinion, free and kind together. Each one of you is full of love and authenticity.

And as a born Muslim, my heart is with all of you, my sweet Jewish compatriots, and I believe that one day the world will be beautiful and full of peace for all the people of the world with every faith and belief, and women, men and children will be safe.

I love you and hope to see you again.

818 805-4600
Sunday, October 22 2023
@safehouse_theplay
" WILSHIRE EBELL THEATER

#theatre 🎭
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.