از اینستاگرام مانا نیستانی
کدام مخالف؟
No one opposes my authority !
@iranwire
#نه_به_جمهوری_اسلامی
#نه_به_انتخابات_فرمایشی
#رای_بی_رای
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.