از اینستاگرام مانا نیستانی
حکم اعدام‌ شریفه محمدی
@iranwire
Death Sentence for Female Labor Activist Sharifeh Mohammadi Highlights Lethal Repression in Iran
#نه_به_جمهوری_اسلامی
#شریفه_محمدی
#مهسا_امینی
#نه_به_اعدام
#freesharifehmohammadi
#زن_زندگی_آزادی
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.