از اینستاگرام مهناز افشار
خواهر و برادر یعنی امنیت
یعنی سختیها و تلخیهاش هم شیرینه و هم ارزشمند.
یعنی هیچ چیز و هیچ کسی نمیتونه به عاطفه درون آنها خدشه وارد بکنه، حتی اگر چرخ روزگار برای هرکدومشون هم سخت بچرخه باز باید قدر داشتن هم رو بدونیم 💪💙
بوقت روزای خوش قدیم

Sibling forever 💙
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.