از اینستاگرام گوگوش
من نه عارفم نه صوفی،
نه درشت کلام و‌فاضل
من زنم یه زن عادی،
گاهی مجنون گاهی عاقل

#zoyazakarian 🖊

📸: @babaksaeediofficial
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.