از اینستاگرام مانا نیستانی
فکر کردم مهم است تا پست بشود و به یاد بماند
#زن_زندگی_آزادی
#نه_به_جمهوری_اسلامی
#نه_به_انتخابات_فرمایشی
#انتخابات_فقط_بعد_از_آزادی
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.