از اینستاگرام مانا نیستانی
حمله بیهوده
A useless attack
@nashraasoo

#cartoon
#humour
#freedomofspeech
#freedomofhumor
#freedomofcartoonandcaricature
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.