از اینستاگرام بهنوش طباطبایی
وقتی با تایمر ده ثانیه ای دوربین از خودم و نارنگی عکس می گرفتم ، در همان لحظه ی خیرگی ام به لنز ، معنای گسترده ی «تفرد» را عمیق دریافت کردم…

#individuation
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.