از اینستاگرام مانا نیستانی
تورّمِ سرکوبGrowing repression
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.