از اینستاگرام بهنوش طباطبایی
برای فیلم “قهرمان “ که غرور ملی خاک خورده مان را جلا داد…
از کتاب ایران شهر

«در نظر بگیر قهرمانی بی بدیل را که قصه ندارد. خود را با همه ی جسم و جان به دیواره های قفس روزمرگی می کوبد برای رها شدن و نشستن در قصه ای، قصه ای که بتواند با آن ، همه ی شجاعت ها فداکاری ها و نیک سرشتی ها و ذوب شدن ها و بازرستن هایش را بروز دهد. انسان های بزرگ از سرزمین هایی می آیند که توان سرودن حماسه های سترگ داشته باشند . چه سوخته ذهنی است و چه سوخته فردی است و چه سوخته خاکی است آن خاک و فرد و ذهنی که نتواند برای قهرمانش قصه ای بسازد.»

محمد حسن شهسواری
#محمد_حسن_شهسواری

#قهرمان
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.