از اینستاگرام علی خامنه‌ای
‌‌
رهبرانقلاب: من به‌هیچ‌وجه حرفها و تحلیلهای کسانی را که گاهی در برخی از مطبوعات یا رسانه‌ها از انحراف نسل جوان سخن میگویند قبول نمیکنم. این‌طور نیست. اگر گاهی اشتباه و خطایی از جوان سر بزند، با توجّه به دل پاک و نورانی او این اشتباه کاملاً قابل جبران است. اینها چرا صلاح و #پاکدامنی و پارسایی و #صداقت جوانان را نمیبینند؟ چرا شور و شعور #جوانان را نمیبینند؟ به چند خطای معدود جوان چشم میدوزند و درست در همان مجرایی که دشمنان میخواهند و میپسندند، سخن میگویند یا قلم میزنند. ۸۲/۶/۲۶
‌‌
I never agree with the words and analysis some people make in newspapers and other media about the young generation’s deviation. What they say is not true. If a #young individual makes a mistake or commits an error—given their pure and enlightened hear—they can always make up for it. Why do these authors not see the righteousness, #piety, #purity and #honesty of the young people? Why do they not see the enthusiasm and understanding that the youth have? Only because of a few mistakes young individuals may make, they talk or write against the youth in the same manner sought and favored by enemies. ~Ayatollah Khamenei, September 17, 2003
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.