از اینستاگرام مهناز افشار
خنده درمان نیست اما تقویت باور و قدرت شخصی چرا!
Sometimes a person who can heal your pain is only you, not others.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.