از اینستاگرام مانا نیستانی
جی‌پی‌اس در بدن حاج آقا

حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی اصولگرا مدعی شد: غربی ها با واکسن می‌خواهند جی‌پی‌اس در بدن ما کار بگذارند تا به واسطه آن کلیه واکنش ها و حرکات ما را تحت کنترل قرار دهند.
@iranwire

#واکسن_بخرید
#چرت_و_پرت_نگویید
#واکسن_را_سیاسی_نکنید
#جی_پی_اس
#بهداشت_عمومی
#کرونا_در_ایران
#واکسن_کرونا
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.