از اینستاگرام مهناز افشار
💙✌

به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد
به جویبار که در من جاری بود
به ابرها که فکرهای طویلم بودند
به رشد دردناک سپیدارهای باغ که با من
از فصل های خشک گذر می کردند
به دسته های کلاغان
که عطر مزرعه های شبانه را
برای من به هدیه می آوردند
سلامی دوباره خواهم داد۔
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.