از اینستاگرام مانا نیستانی
ورق بزنید و کامل ببینید. سال نودوشش این کار را برای آرش صادقی کشیدم که سالهاست مبارزه می‌کند و زندان میکشد، جوانی را در زندانهای رژیم سپری کرده (همین رژیم که این روزها گل و شیرینی پخش می‌کند) بیمار شده و تاب آورده، فقط به خاطر باور به جامعه ای آزاد بعد از این رژیم مستبد مذهبی، مافیایی. حال آرش در زندان وخیم است صدایش باشیم.
For Arash Sadeghi, Iranian polity prisoner who is suffering from cancer in the regime’s prison without proper treatments
#arashsadeghi
#آرش_صادقی
#مهسا_امینی
#زن_زندگی_آزادی
#انقلاب_۱۴۰۱
#زندانیان_سیاسی
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.