از اینستاگرام شاهین نجفی
پرسیدم : آن روزها وقت رفتن وقتی ۲۴ ساله بودم به شما چه گفتم؟
گفت: گفتی نگران نباشید من خوش‌شانسم و به خواسته‌هایم می‌رسم.
قدرت و‌ زیبایی خواست همیشگی من بود
و عنصر اساسی هر دوی اینها «کنترل»
چگونه آنکه مسئله‌اش «آزادی»‌ست باید بیش از هر چیز دیگری، کنترل و حدود را بشناسد؟
ضربه‌های بسیار زدن و بسیار خوردن و همچنان در رینگ حادثه حریف‌طلبیدن؛ بازی بی‌رحم است.
امروز چند نفر از یقه‌ها بیرون زده است؟
می‌دانی
Photo: @leili.bazargan
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.