بررسی فساد و دلالی در فوتبال ایران

چه فرقی بین دلالی و ایجنت در فوتبال وجود دارد؟ گفتگو با محمد تقوی، بازیکن سابق - پیام یونسی پور، عضو تحریریه ایران وایر - مهدی رستم پور، خبرنگار ورزشی
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.