مستند ایران‌اینترنشنال درباره ماجرای کوی دانشگاه

فیلم «کوی دانشگاه؛ بیست سال بعد» مستندی است درباره حوادثی که با حمله به خوابگاه دانشگاه تهران در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ آغاز شد و سپس به مدت چند روز فضای شهر تهران را به شدت متشنج کرد.

این فیلم نشان میدهد که حملات خشن گروههای لباس شخصی و پلیس به دانشجویان، چرا و چگونه انجام شد. این حملات موجی از اعتراض در پی داشت و خیابانهای مرکزی پایتخت صحنه تظاهراتی شد که از اوایل دهه ۶۰ خورشیدی سابقه نداشت؛ بهطوریکه سپاه پاسداران برای کنترل اوضاع وارد عمل شد و درنهایت اعتراضها سرکوب شدند.

این حوادث در دورانی اتفاق افتاد که دولت محمد خاتمی تازه دوساله شده بود و بخش قابلتوجهی از جامعه امیدوار که دولت او بانی اصلاحات اساسی و گشایش سیاسی در ایران باشد. این مستند به بررسی این موضوع میپردازد که سرکوب دانشجویان چقدر در سرخوردگی جوانان از اصلاح نظام جمهوری اسلامی موثر بوده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.