جهانگیری: هر صبری یک دوره‌ای دارد

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )