اخبار غیررسمی از کشته‌شدن علیرضا شیرمحمدعلی در زندان فشافویه

منابع غیررسمی از کشته شدن یک زندانی سیاسی به نام علیرضا شیرمحمدعلی(شیرمحمدی) در زندان فشافویه خبر دادند. این زندانی سیاسی از اسفند سال گذشته بیش از یک ماه با خواسته «انتقال به زندانی دیگر» در اعتراض به وضعیت فاجعه بار زندان فشافویه دست به اعتصاب غذا زد؛ اعتصاب و خواسته‌ای مشابه «وحید صیادی نصیری» زندانی سیاسی دیگری که ۲۱ آذرماه سال گذشته در زندان لنگرود قم بر اثر اعتصاب غذا جان خود را از دست داد.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.