رهبر ایران: به سعودی می‌گویند گاو شیرده

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )