گرانی و کمیابی شکر در ایران

قیمت شکر در بعضی شهرها از مرز ١٠ هزار تومان گذشته است. روند گران شدن شکر، چند هفته است شروع شده و این روزها این کالا دربازار نایاب شده. با این حال مسئولین می‌گویند مشکلی در تامین شکر نیست و ایراد را از شبکه توزیع دانسته اند.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )