محمود شهریاری: به جای پوشیدن لباس سپاه، فرزندان‌ و سرمایه‌هایتان را از آمریکا بازگردانید

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )