بوسیدن پای رهبران طرف‌های درگیر در جنگ داخلی سودان جنوبی توسط پاپ

سالوا کیرمایاردیت، رئیس جمهوری سودان جنوبی و ریک ماچار، معاون سابق او که رهبر گروه شورشی در جریان جنگ داخلی سودان جنوبی بود در این دیدار حضور داشتند.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.