مجلس ایران لباس سپاه بر تن کرد

قرار گرفتن نام سپاه ایران در فهرست گروه‌های تروریستی واکنش‌هایی را در داخل این کشور به دنبال داشته است. بسیاری نمایندگان مجلس امروز با بر تن داشتن لباس سپاه در صحن علنی روز سه‌شنبه ۹ آوریل حاضر شدند.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )