افزایش احتمال تعویق برگزیت

پارلمان بریتانیا با برگزاری رفراندوم دوم مخالفت کرد و در پی آن این کشور از اتحادیه اروپا خواهد خواست تا زمان خروج را به تعویق اندازد
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.