قاچاق سوخت؛ راز مگو در سیستان و بلوچستان

علیرغم فقر، تبعیض، خشکسالی، ریزگردها کمبود شدید کار باعث شده بعضی از مردم در سیستان و بلوچستان مجبور هستند به خاطر سیر کردن شکم خانواده، رو به کارهای پرخطری بیارند؛ قاچاق سوخت. کاری که خودشان هم از انجامش راضی نیستند اما به گفته خودشان چاره دیگه ای هم ندارند.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.