رئیسی: امیدوارم اعتماد رهبری به بنده موجب ناامیدی ایشان نشود

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )