حسین هدایتی: بدهی بانک را با گلریزان می‌دهم!

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )