صفحه دو؛ رابطه بین سیاست خارجی ایران با وضع معیشتی مردم

فشارهای اقتصادی در ایران تا جایی پیش رفته که کار در مواردی مشخص به کمبود غذا و دارو رسیده. چرا؟
مهمانان:
آرش آزرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی ایران،
مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران،
سیما موتمن، اقتصاددان و مدیر مرکز تحقیقات اقتصادهای نوظهور و توسعه یافته.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.