صداهای انقلاب؛ شاپور بختیار

مجموعه صداهای انقلاب نگاهی است کوتاه و موجز به شخصیت‌های مهمی که در جریان انقلاب ایران نقش ایفا کردند. این مجموعه با یادآوری کوتاهی از آنچه در آن دوران گفته‌اند، تنها اشاره‌ای است به این افراد تا علاقمندان را به مطالعه بیشتر در مورد آنان تشویق کند. شاپور بختیار عضو جبهه ملی بود، پس از کودتای ۲۸ مرداد به زندان افتاد، شاه برای آرام کردن مخالفان و اثبات عزم تغییر، او را نخستوزیر کرد، اما دیگر دیر شده بود. آیتالله خمینی آمد، دولت تعیین کرد و بختیار گریخت. تولد ۱۲۹۳، بروجن - معاون وزیر کار در دولت مصدق - عضو حزب ایران - عضو جبهه ملی - عضو شورای سلطنت - آخرین نخستوزیر پهلوی - قتل در خانه‌اش در حومه پاریس
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.