مرور مطبوعات ایران ۲۰ بهمن ۵۷؛ انعکاس صداهای مخالف جمهوری اسلامی در مطبوعات

چهل سال قبل مطبوعات در روزهای منتهی به انقلاب ۵۷ بعد از یک دوره طولانی دو ماهه اعتصاب، در بیشتر مواقع با موج انقلاب همراه بودند. اما بودند کسانی که با انتشار مقاله یا نامه ای در روزنامه های اصلی آن دوران مخالفت شان را با اکثریت اعلام می کردند. مسعود بهنود و مریم افشنگ در این برنامه نگاهی می اندازند به انعکاس صداهای مخالف جمهوری اسلامی در مطبوعات ۴۰ سال قبل.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.