صفحه دو؛ اسلامی بودن یا شدن انقلاب سال ۵۷ ایران؟

آیا انقلاب سال ۵۷ ایران از اول اسلامی بود یا اسلامی شد؟
مهمانان:
حسن فرشتیان، محقق و پژوهشگر دینی،
سعید رهنما، استاد علوم سیاسی دانشگاه یورک کانادا،
مهدی خلجی، پژوهشگر ارشد موسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.