مهدی مشکی و شلوارک داغ

مهدی مشکی (ناصر ملک مطیعی) از سفر فرنگ همراه با مادموازل کریستین (کریستین پاترسون) باز می گردد تا سرپرستی گاوداری اش را به او بسپارد. کریستین در روزهای نخست قادر به رعایت آداب معاشرت موردنظر مهدی نیست و اسباب دردسر او می شود، اما به تدریج با هم کنار می آیند و به هم دل می بندند. مهدی کریستین را پوشیده در چادر به خانه ی مادرش (نادره) می برد تا با او آشنا کند. مهدی، طبق وصیت پدرش، تصمیم دارد پس از این که خواهرهایش وجیه (الهه الهی)، ملیحه (فرشته جنابی) و منور (زری پورزند) با بیژن (پرویز جعفری)، سرکار جلالی (حسین حسینی) و نایب (عبدالعلی همایون) سر سفره ی عقد نشستند او هم با کریستین ازدواج کند. او مراسم ازدواج خواهرها را برگزار می کند و پس از این که کریستین اسلام می آورد، مراسم ازدواج آن دو نیز برگزار می شود.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.