صفحه دو؛ جابجایی در رده‌های بالای قدرت در ایران

همه مردان آیت الله خامنه ای، چینش افراد در سطوح بالای حکومت جمهوری اسلامی چطور انجام می شود؟

مهمانان:
فرنوش امیرشاهی، بی بی سی،
مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران،
محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.