آمریکایی‌ها و دوتابعیتی‌های دربند در ایران

امیلی تورنبری، وزیر در سایه دستگاه دیپلماسی بریتانیا: با مجازات نازنین زاغری ایران داره قبر روابط دیپلماتیک خود رو می کَنَد. در همین حال مادر «مایکل وایت» شهروند آمریکایی ضمن انتشار خبر دستگیری فرزندش از تابستون، میگوید پسرش وضعیت جسمانی خوبی ندارد.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.