پیچیدگی‌های خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

ماده ۵۰ معاهده اتحادیه اروپا که انصراف بریتانیا از برگزیت را به صورت یک‌جانبه و بدون تائید سایر اعضا امکانپذیر می‌کند.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.