صفحه دو؛ اتهام تعرض جنسی به زنان فوتبالیست افغانستان

خبر احتمال تعرض به زنان ورزشکار در افغانستان، نگرانی بسیاری ایجاد کرده است. این اتفاق چگونه روی داده است؟ و آیا می تواند منجر به محدود شدن بیشتر فعالیت زنان در جامعه سنتی افغانستان شود؟ حکومت برای جلوگیری از این اتفاقات چه می کند؟

مهمانان:
روبینا جلالی، معاون کمیته ملی المپیک،
فرشته کریمی، حقوقدان و فعال حقوق زنان،
مسعوده کروخی، عضو کمیسیون امور زنان در مجلس نمایندگان افغانستان
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.