سؤال یک زن کارگر: شما اصلاً می‌دونید مطالبات ما چیه؟

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.