تحمیل تحریم‌ها و کنترل بازار نفت توسط آمریکا

هدف واشنگتن از اعمال تحریم‌ها ایجاد حداکثر فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی است.
همزمان کاخ سفید برای ممانعت از ایجاد شوک ناشی از کاهش عرضه سهمیه صادرات نفت ایران به بازار با تنظیم برنامه کاهش تدریجی خرید برخی مشتریان، قیمت نفت را در بازار جهانی تحت کنترل دارد.
خطری که ممکن است بر اثر قطع یکباره صادرات سهمیه ایران به بازار مصرف جهانی صورت بگیرد.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.