شاخ‌های اینستاگرامی؛ قهرمان‌های پوشالی

حکم دیپورت وحید خزایی و داوود هزینه، دو شاخ اینستاگرامی از ترکیه 
خبرگزاریهای داخلی از اخراج این دو نفر خبر دادند که با جنگ های لفظی در دنیای مجازی و درگیری های حقیقی تو دنیای واقعی توانسته بودند فالورای زیادی رو جذب کنند
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.