شلاق‌زدن دو زن توسط طالبان به علت تماس تلفنی با مردان

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.