ادامه رویارویی تیم‌های حقوقی ایران و آمریکا در دیوان بین‌المللی لاهه

کمتر از یک هفته پس از صدور دستور قرار موقت دیوان بین‌المللی لاهه به نفع ایران، در پرونده شکایت تهران علیه واشنگتن، یکبار دیگر تیم‌های حقوقی دو کشور، در دیوان بین‌المللی لاهه در برابر هم قرار گرفتند. ایران به دلیل توقیف دارایی‌های بانک مرکزی خود در آمریکا به دیوان لاهه شکایت کرده است. گزارشی ببینیم در همین زمینه
گزارشی از نیلوفر پور‌ابراهیم
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.