دور تازه‌‌ی اعتصاب پراکنده بازاریان در چند شهر

دور تازه‌ای از اعتصاب اصناف امروز به صورت پراکنده در پایتخت و چند استان دیگر کلید خورد و کسبه کرکره‌های خود را در اعتراض به وضعیت نابه سامان اقتصادی پایین نگه داشتند. این در حالیست که اعتصاب کامیونداران امروز وارد هفدهمین روز خود شد.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.