قتل جمال خاشُق‌جی، خبرنگار منتقد دولت عربستان سعودی در هاله‌ای از ابهام

تحقیقات پلیس ترکیه حاکی از قتل جمال خاشُق‌جی، خبرنگار منتقد دولت عربستان سعودی، در کنسولگری این کشور در استانبول است. عربستان سعودی می‌گوید او از ساختمان کنسولگری خارج شده ولی مدرکی دال بر خروجش وجود ندارد.
گزارشی از رضا کاظمی.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.