امیرارسلان نامدار

«امیر ارسلان نامدار» که شیفته ی «فرخ لقا» است در جستجوی او به فرنگ سفر می کند و با دو وزیر «پطروس شاه» روبرو می شود. او از یاری های «شمس وزیر» برخوردار و با دشمنی های «قمر وزیر» درگیر ماجراهای متعددی شده و سرانجام «فرخ لقا» را بدست می آورد.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.