پزشکان ایرانی خواستار آزادی یک پزشک درویش زندانی شدند

در ایران یکصد پزشک با ارسال نامه ای به رییس قوه قضاییه خواستار آزادی دکتر نازیلا نوری پزشک درویش زندانی در زندان قرچک شدند.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.