مختار زارعی، فعال مدنی کرد به اعدام زندانیان سیاسی کرد اعتراض کرد

مختار زارعی، فعال مدنی کرد در سنندج از اعدام سه زندانی سیاسی کرد انتقاد کرد و از مردم خواست در اعتراض به اعدام یک روز در خانه بمانند.
منبع پخش - https://ir.voanews.com/a/mokhtar-zareie-kourd-acrivist/4568378.html
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.