افزایش نگرانی‌ها نسبت به کاهش شدید قدرت خرید کارگران در ایران

در جلسات شورای عالی کار، نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران به این نتیجه رسیده‌اند که قدرت خرید کارگران در گرانی‌های اخیر از نصف هم کمتر شده. به‌نظر می‌رسد گرانی، تبدیل به غولی شده که هیچکس مسئولیت آن را بر عهده نمی‌گیرد، اما همه برای آن نگرانند و هشدار می‌دهند.
گزارش پیش رو به برخی از گرانی ها و نگرانی ها پرداخته است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.