اروپا در تلاش برای ایجاد سیستم مالی مستقل برای ارتباط و همکاری با ایران

یانوش لواندوفسکی، رئيس گروه روابط پارلمانی اروپا با ایران، می‌گوید اروپا به دنبال ایجاد سیستم مالی مستقل برای ارتباط و همکاری با ایران است.او ضمن تاکید بر ضرورت استقلال اقتصادی اروپا از آمریکا گفت که اروپا باید نقش جهانی و روابط خود با آمریکا را صراحتا تعریف کند.
گزارشی از نیکی یزدانی
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.